Categorii

Confidentialitatea datelor tale

 

Politica de Confidențialitate

 

OUTLETBRAND cunoaște importanța datelor dvs. și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora.

De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată È™i practică informaÈ›iile legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în calitate de persoane vizate (utilizatori ai website-ului www.outletbrand.ro, clienÈ›i, potenÈ›iali clienÈ›i) în cadrul prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal, aplicabile pentru scopurile listate mai jos.  

Această Politică are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate în scopul accesării website-ului fancourier.ro, dispozitive de tip smartphone, tabletă, desktop. În cazul în care nu sunteÈ›i de acord cu termenii È™i condiÈ›iile legate de utilizarea acestora (expuse în acest document din punct de vedere al protecÈ›iei datelor cu caracter personal dar È™i în documentele CondiÈ›iile Generale,  Politica de ConfidenÈ›ialitate din punct de vedere al informaÈ›iilor confidenÈ›iale, drepturi de autor, etc.), vă rugăm să nu utilizaÈ›i site-ul www.outletbrand.ro .

Conform cerinÈ›elor Legii nr. 677/2001 pentru protecÈ›ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal È™i libera circulaÈ›ie a acestor date, modificată È™i completată, OUTLETBRAND administrează în condiÈ›ii de siguranță È™i numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizaÈ›i despre dumneavoastră, în contextul vizitării site-ului È™i achizitionarii de produse din magazinul on-line.

Puteti lua decizia de a renunta la abonarea la newsletter si la stergerea datelor dumneavoastra din baza noastra de clienti n urma consultarii detaliilor si reglementarilor prevazute in Condițiile Generale și Politica de prelucrare a datelor cu caracter pesonal .

Prin continuarea utilizării site-ului È™i serviciilor noastre ulterior parcurgerii acestei Politici, sunteÈ›i de acord cu această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal. 

 

 1. Scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal

BIG PFA prin  www.outletbrand.ro colectează È™i prelucrează datele dvs. cu caracter personal pentru următoarele scopuri de prelucrare: 

 1. Administrarea, îmbunatatirea È™i realizarea serviciilor furnizate de site-ul www.outletbrand.ro 
 2. Activități comerciale de promovare si vânzări produse, pe website-ul www.outletbrand.ro, administrarea conturilor clienÈ›ilor;
 3. Reclamă, marketing È™i publicitate, activități de promovare a produselor de pe www.outletbrand.ro, desfăsurarea campaniilor promoÈ›ionale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire È™i monitorizare a vânzărilor de servicii È™i comportamentului consumatorului.
 4. În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus È™i de arhivare. 

Datele înregistrate de catre OUTLETBRAND nu se vând către terÈ›i È™i sunt folosite doar în scopul transmiterii de newslettere si promotii privind activitatea site-ului www.outletbrand.ro.

2. Politica de confidentialitate descrie datele personale colectate si explica cum sunt acestea folosite, ce drepturi aveti cu privire la acestea si cum ne puteti contacta.Prin citirea prezenÈ›ei Politici aÈ›i luat la cunoÈ™tință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv: 

 • de a fi informaÈ›i cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, conform legii;
 •  de acces la datele dvs. cu caracter personal;
 •  de intervenÈ›ie asupra datelor dvs. cu caracter personal;
 • de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat;
 •  de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc È™i să solicitaÈ›i rectificarea, actualizarea ori È™tergerea datelor în condiÈ›iile  legii-în cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit È™i fără justificare;
 • de a vă adresa justiÈ›iei în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislaÈ›iei în materie.

PuteÈ›i să vă opuneÈ›i oricând È™i fără justificare, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing direct, prin trasmiterea  unei solicitări scrise, datate È™i semnate în acest sens.

E-mailul dumneavoastra a fost inclus in lista noastra in baza consimtamantului exprimat de dumneavoastra prin completarea formularului de inscriere in magazinul online www.outletbrand.ro sau la evenimente la care noi am participat. Va puteti retrage oricand consimtamantul prin utilizarea butonului  DEZABONARE (UNSUBSCRIBE) existent in cadrul fiecarui e-mail primit din partea noastra.
 
Folosim adresa dumneavoastra de e-mail pentru a va trimite comunicari de marketing (informari privind cele mai noi oferte ale noastre si evenimente pe care le organizam) si nu va fi furnizata altor parti.
 
In conformitate cu prevederile legale aplicabile, aveti dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie aspura datelor, precum şi dreptul de a va opune prelucrării datelor dumneavoastra cu caracter personal.
De asemenea, aveti dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la rectificare, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, precum È™i dreptul de a depune o plangere în fata autoritatii de supraveghere È™i de a va adresa justiÈ›iei. Pentru exercitarea acestor drepturi puteti adresa o cerere scrisa datata catre Outletbrand la adresa de e-mail contact@outletbrand.ro sau office@outletbrand.ro sau ne puteti contacta telefonic la numarul 0745 250 059 sau 0745 250 006

Tipul datelor personale procesate:

Procesăm următoarele date cu caracter personal, care sunt necesare pentru ca dumneavoastră:

1. Să vă înregistraÈ›i pe Website:

-        Numele È™i prenumele

-        Adresa de e-mail

2. Să cumpărați de pe website:

-        Numele È™i prenumele

-        Sexul

-        Adresa de livrare

-        Numărul de telefon

-        Adresa de e-mail

3. Date furnizate de Utilizator opțional:

-        Data naÈ™terii

-        CIF – în cazul în care un comerciant solicită o factură

4. În cazul în care desfiinÈ›aÈ›i un contract sau ne este adusă la cunoÈ™tință o plângere, iar rambursarea către dumneavoastră a sumelor achitate se face direct în contul dumneavoastră bancar, procesăm de asemenea numărul contului bancar, astfel încât să putem realiza rambursarea.

 

Temeiul legal al prelucrării

Datele cu caracter personal sunt procesate în conformitate cu Regulamentul nr. 2016/679 al Parlamentului European È™i Comisiei Europene (EU) din 27 aprilie 2016.

Procesăm datele dumneavoastră pe baza consimțământului exprimat la momentul înregistrării pe website È™i la momentul confirmării tranzacÈ›iilor efectuate pe website.

Consimțământul dumneavoastră cu privire la procesarea datelor personale ce vă aparÈ›in este voluntar. Cu toate acestea, în cazul în care refuzaÈ›i să vă exprimaÈ›i acest consimțământ, va deveni imposibilă înregistrarea dumneavoastră È™i cumpărarea prin intermediul website-ului.

 

În ceea ce priveÈ™te prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveÈ›i următoarele drepturi:

 1. Sa vă retrageÈ›i consimțământul în orice moment, fără a invoca vreun motiv. Solicitarea poate viza un anumit scop al procesării, spre exemplu vă retrageÈ›i consimțământul de a primi informaÈ›ii comerciale, sau poate viza toate scopurile procesării. În cazul în care consimțământul este retras pentru toate scopurile procesării, Contul dumneavoastră de Utilizator  de pe website va fi È™ters È™i datele dumneavoastră nu vor mai fi prelucrate de către noi, cu exceptia cazului în care prelucrarea este bazată pe un alt temei, cum ar fi: necesitatea executării unui pre-contract sau contract la care sunteÈ›i parte, necesitatea respectării de către noi a unei obligaÈ›ii legale; un interes legitim invocat de noi. Retragerea consimțământului nu va afecta nicio activitate realizată anterior.
 2. PuteÈ›i solicita oricând È™tergerea datelor dumneavoastră,  fără a invoca vreun motiv. O solicitare de È™tergere a datelor nu va afecta activitățile realizate anterior acesteia. Ștergerea datelor înseamnă că vom È™terge Contul dumneavoastră de Utilizator de pe website ÅŸi că datele dumneavoastră nu vor mai fi procesate de către noi.
 3. PuteÈ›i oricând să vă opuneÈ›i prelucrării datelor cu privire la toate sau doar o parte din scopurile prelucrării. Această opoziÈ›ie nu va afecta nicio activitate realizată anterior acelui moment. OpoziÈ›ia înseamnă că vom È™terge Contul dumneavoastră de Utilizator de pe website ÅŸi că datele dumneavoastră nu vor mai fi procesate de către noi.
 4. PuteÈ›i solicita restricÈ›ionarea prelucrării datelor în ceea ce priveÈ™te durata sau scopul prelucrării. Vom proceda cum doriÈ›i. Această solicitare nu va afecta nicio activitate realizată anterior acelui moment ÅŸi vom păstra datele doar în scopul stocării È™i pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unei pretenÈ›ii legale.
 5. În cazul în care sunt inexacte ori incomplete, puteÈ›i în orice moment să ne solicitaÈ›i corectarea sau rectificarea fără întârzieri nejustificate a datelor dumneavoastră personale. PuteÈ›i de asemenea realiza chiar dumneavoastră înÈ™ivă aceasta, îndată ce vă înregistraÈ›i/logaÈ›i pe website folosind câmpul DATELE MELE de pe website.
 6. Cu îndeplinirea anumitor condiÈ›ii, puteÈ›i să ne solicitaÈ›i transferul oricăreia dintre datele dumneavoastră  aflate în posesia noastră către dumneavoastră înÈ™ivă (într-un format structurat, utilizat în mod curent È™i care poate fi citit automat) sau către o altă parte, la alegerea dumneavoastră. În acest scop ne veÈ›i contacta prin intermediul formularului de contact, indicând numele È™i adresa entității către care ne solicitaÈ›i transferul si scopul – respectiv care dintre datele dumneavoastră să fie transferate. Transferul va avea loc automat pe cale electronică îndată ce confirmaÈ›i solicitarea. Confirmarea solicitării ne este necesară în vederea asigurării securității datelor ÅŸi a ne convinge că solicitarea parvine de la o persoană autorizată.
 7. Ne puteÈ›i solicita în orice moment să vă confirmăm dacă vă procesăm sau nu datele personale, iar în caz afirmativ să vă dăm acces la aceste date È™i să vă  furnizăm informaÈ›ii È™i detalii cu privire la procesarea datelor dumneavoastră personale, cum ar fi: datele prelucrate, scopul prelucrării, destinatarii cărora datele le-au fost sau urmează a le fi dezvăluite, perioada de stocare (ori de câte ori este posbil).
 8. În cazul unei decizii bazate doar pe procesarea automatizată, inclusiv al elaborării de profiluri, care produce efecte juridice asupra persoanei dumneavoastră, aveÈ›i dreptul de a obÈ›ine intervenÈ›ia umană, de a vă exprima punctul de vedere, de a primi o explicaÈ›ie pentru decizia automată È™i de a contesta respectiva decizie.
 9. Aveti dreptul de a vă adresa cu o plângere autorității de supraveghere a prelucrării datelor. În România această autoritate de supraveghere este AUTORITATEA NAÅ¢IONALÄ‚ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRÄ‚RII DATELOR CU CARACTER PERSONAL.

Drepturile arătate mai sus pot fi exercitate în anumite circumstanÈ›e sau pot fi supuse anumitor condiÈ›ii, excluderi sau excepÈ›ii astfel cum se specifică în legislaÈ›ia privind protecÈ›ia datelor aplicabilă.

Avem obligaÈ›ia de a vă informa nu mai târziu de o lună de la primirea fiecărei astfel de solicitări cu privire la acÈ›iunile pe care le-am întreprins în baza sa.

 

Durata de păstrare a datelor

ReÈ›inem datele dumneavoastră personale până când Contul dumneavoastră de Utilizator este È™ters. Contul dumneavoastră de Utilizator poate fi È™ters  atât la cererea dumneavoastră, dar È™i ca urmare a retragerii consimțământului cu privire la procesarea datelor, a obiecÈ›iei dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor precum sau în cazul solicitării È™tergerii datelor.

Sistemele noastre se vor limita la a reÈ›ine astfel de informaÈ›ii de arhivă despre tranzacÈ›iile dumneavoastră de care păstrarea datelor este legată, spre exemplu în legătură cu orice pretenÈ›ie aÈ›i putea avea, cum ar fi în legatură cu garanÈ›ia legală sau în legătură cu prevederi legale care ne sunt obligatorii.

 

 
Daca ne veti contacta cu o solicitare privind datele dumneavoastra personale, noi o vom trata cu atentie maxima in cel mai scurt timp si cat mai eficient pentru a rezolva problema ridicata.

 

Newsletter

Vei avea cele mai proaspete oferte direct pe adresa ta de email!

Beneficiezi de livrare gratuită

Livrare gratuită la
comenzi de peste 80 lei

Ai nevoie de ajutor?

Te rugăm să folosești chatul aflat în partea de jos a siteului

RETURNARE PRODUS

Dacă marfa cumpărată nu corespunde asteptărilor dvs o puteți returna sau înlocui.